Logo-Kunstzinnigetherapie-Irene-Tjio

Irene Tjio

Kunstzinnige Therapie en Vorming

Alle behandelingen vinden plaats met de uiterste zorgzaamheid en conform de regels van de overheid & beroepsgroep.

Voor meer informatie: 0318 - 651922  /  info@irenetjio.nl

Mijn Profiel

Geboren in Indonesië heb ik ervaren dat het bewust omgaan met je eigen identiteit, van wezenlijk belang is. Vanuit een collectief verleden ben ik op zoek gegaan naar erkenning en herkenning. Niet alleen als individu maar ook voor mijn gezin, met inmiddels volwassen kinderen, is dit een belangrijke ontwikkeling gebleken.

Opleidingen
 • Amersfoort, februari 2016
  Certificaat: Gekwalificeerd gastdocent van de Stichting Gastdocenten WO II Zuidoost Azië.

 • Dornach (Zwitserland), mei 2014
  Diploma Therapeutisch Beeldhouwen - Kunstzinnig therapeutisch opleidings- en scholingsatelier Raoul Ratnowsky.
  Afgestudeerd op kunstzinnig therapeutisch boetseren, hout en steen bewerken.

 • Leiden, juli 2008
  HBO–diploma Bachelor of Arts Therapies (BAT) Hogeschool Leiden
  Afgestudeerd op onderzoek naar doelmatigheid van het door mij ontwikkelde enquêteformulier naar de effecten van kunstzinnige therapie bij kinderen in de basisschoolleeftijd.
 • Zeist, juli 2006
  HBO–diploma kunstzinnig therapeut beeldend – Academie de Wervel
  Afgestudeerd op het ziektebeeld epilepsie.
Werkervaring
 • Gastdocent van Stichting gastdocenten WO II Zuidoost Azië.
 • Mede oprichter van Klei.nu - Dit is een groep van 15 kunstzinnig therapeuten die workshops en scholingen organiseert in therapeutisch boetseren met grote hoeveelheden klei.

 • Vrijetijdskunstenaar beeldhouwen en mede-organisator beeldenexposities. Samen met andere kunstenaars exposeer ik op diverse locaties.

 • Begeleidingstraject begeleiders zorgboerderij.

 • Interview Renée Zeylmans, psychosociaal therapeut en auteur (download het interview)

 • Publiceer artikelen over kunstontmoetingen

 • Basisschool De Vuurvogel vrijeschoolonderwijs Ede

 • Kunstwerkplaats voor mensen uit de daklozenopvang, verslaafdenzorg en psychiatrie

 • School voor langdurig zieke kinderen - LKZ cluster 3

 • Arbeidstraining op een dagactiviteitencentrum voor volwassenen met een verstandelijke en fysieke beperking.

 • Problematiek Indische na-oorlogse generatie - INOG

 • Mede organisator van de plaatselijke afdeling Vrije opvoedkunst – VOK

Bij/nascholing

 

2022

 • Vormschilderen ontwikkeld door Gerard Maas

  Docent: Marijke de Vries - Vaktherapeut beeldend

 

 • Zomerweek Eerste Goetheanum

  Ontwikkeling en metamorfose in kunst en innerlijk leven.

  Werkgroep architectuur: Ontwikkeling tussen geest en materie.

  Docent: Pieter van der Ree - architect en auteur.

  Lezingen: Pim Blomaard, Paul van Panhuys, Joost Poel en Pieter van Ree.

2021

 • Herfstsymposium - Antroposofische geneeskunde: 101 jaar jong en kiemkrachtig.
    Met o.a. Christa van Tellingen, arts
                  Ed Taylor, auteur

                  Dr. Michaela Glöckler, kinderarts en auteur

 • Cursus boetseertherapie:
  — Levenscrises - Levenskansen
  — Mensheidscrises - Bewustzijnstransformatie
  Docent: Ulrikke Stokholm

2020

 • Herfstsymposium “De coronacrisis”  
  Multidisciplinaire gezichtspunten onder meer vanuit antroposofisch perspectief. Met o.a. Christina van Tellingen, arts, Dr. Erwin Kompanje, klinisch ethicus aan het Erasmus M.C. Rotterdam en Marco Ephraïm, huisarts.
 • Conferentie van de Medische sectie “Maak werk van je Lot(-genoten)” met o.a. Pim van Lommel, cardioloog en onderzoeker en Hans Stolp, pastor en auteur.

 • ATKA - Anthroposophische Akademie für Therapie und Kunst, Dornach CH.
  Beeldende training voor kunstzinnig therapeuten “Therapeutisch en pedagogisch werken met zonnekracht en zonneritme”.

  Elke Dominik: Kracht en ritme van de zon.

  Ulrikke Stokholm: Levenscrises in de adolescentie en jong volwassenheid.

  Michaela Schulz Matan: Gutsen d.m.v. aftasten van de levende processen in het hout.

2019

 • Trauma-Sensitieve Ondersteuning door drs. Anne van den Ouwelant - Trauma Company.

 • Conferentie over de Esoterische Cyclus - Antroposofische Vereniging in Nederland.

2018

 • Therapeutisch boetseren en houtbewerken: Verdiepen van bestaande grondoefeningen. Docenten: Elke Dominik, hoofd school voor therapeutisch beeldhouwen aan het Goetheanum te Dornach (CH) en Michaela Schultz-Matan, docent kunst- en beeldhouwtherapie aan het Goetheanum te Dornach (CH)

 • Conferentie “Samen scholen” van de Medische sectie i.s.m. Lectoraat AG, Academie AG, NVAZ, Plegan-opleidingen en Scillz

2017

 • Conferentie over meditatie “Living Connections” – Meditation Worldwide Initiative, AAG - Allgemeine Anthroposophische-Gesellschaft, Goetheanum Dornach Ch. 
 • Therapeutisch boetseren: De levensperiode van 14 tot 21 jaar. Docent Ulrikke Stokholm, pedagogisch beeldhouwtherapeut en coach aan het Goetheanum te Dornach (CH)

 • Meditatie Conferentie "Living Connections" - Goetheanum Meditation Worldwide Initiative te Dornach (CH)

 • Scholingsdagen Boetseren - KLEI.NU

2016

 • Therapeutisch boetseren:  Platonische lichamen – vorm en ruimte. Docent Elke Dominik, hoofd school voor therapeutisch beeldhouwen aan het Goetheanum te Dornach (CH)

 • Therapeutisch boetseren:  Leven - boetseren in het ritme van de seizoenen. Docent: Ulrikke Stokholm, pedagogisch beeldhouwtherapeut en coach aan het Goetheanum te Dornach (CH), Nordic Coaching te Denemarken en Sculpture School te Zuid-Korea.

 • Presentatie Bronbeek voor Indisch Herinnergingscentrum

 • Congres Stichting Gastdocenten WO2 werkgroep Zuidoost-Azië

 • Cursus gastdocent van de Stichting Gastdocenten WO II Zuidoost Azië.

2015

 • Herfstcongres – Salutogenese: op zoek naar de bronnen van gezondheid

 • Therapeutisch boetseren - “Vorm- en ritmekrachten in de eerste twee 7-jaarsperioden als basis voor de toekomst”. Docent: Ulrikke Stokholm, pedagogisch beeldhouwtherapeut en coach aan het Goetheanum te Dornach (CH), Nordic Coaching te Denemarken en Sculpture School te Zuid-Korea.

 • Therapeutisch boetseren - “Warmte, licht, klank en leven in het plastisch proces” docent: Jürg Schwab – beeldhouwtherapeut – Bern (CH)

2014

 • Herfstcongres - Weerstand en crisis in de levensloop

 • Diploma Therapeutisch Beeldhouwen - Kunstzinnig therapeutisch opleidings- en scholingsatelier Raoul Ratnowsky te Dornach

 • Opleiding therapeutisch beeldhouwen. Basisoefeningen met klei – therapeutische toepassingen. Module IV docent: Jürg Schwab – beeldhouwtherapeut – Bern (CH)

 • Conferentie van de Medische sectie “Pijn – een teer punt”.

2013

 • Kraaybeekerhof Academie - Lezing Truus van der Kaaij, hoogbegaafdheidsdeskundige (ECHA)
  Hoogbegaafdheid; wat is de samenhang tussen hoogbegaafd en hooggevoelig?
  Persoonlijkheidsontwikkingen volgens K. Dabrowski

 • Herfstcongres – Angst op de drempel tussen macht en onmacht

 • Opleiding Therapeutisch Beeldhouwen, basisoefeningen met klei en hout - Module III – Elke Dominik, hoofd school voor therapeutisch beeldhouwen aan het Goetheanum te Dornach (CH) en Martin van Ledden, beeldhouwtherapeut te Stuttgart/Landau (DE)

2012

 • Jubileum Congres SON – Schildklier Organisaties Nederland

 • Opleiding Therapeutisch Beeldhouwen, basisoefeningen met klei en hout - Module II – Elke Dominik, hoofd school voor therapeutisch beeldhouwen aan het Goetheanum te Dornach (CH)

 • Opleiding Therapeutisch Beeldhouwen, basisoefeningen met klei en hout - Module I - Elke Dominik, hoofd school voor therapeutisch beeldhouwen aan het Goetheanum te Dornach (CH)

 • Sluierschilderen “De elementen en hun overeenkomstige ethersoorten”– Elsie Franken, docent Stichting Emerald

 • “Fantasiestad” met een knipoog naar Hundertwasser en Gaudi – Lanne Verheijen, kunstzinnig therapeut

2011

 • NVAZ Herfstconferentie “Michael als Tijdgeest”

 • Therapeutische boetseeroefeningen “Ontsteken, de Licht en vuurkracht van het Ik” – Elke Donimik, hoofd school voor therapeutisch beeldhouwen aan het Goetheanum te Dornach (CH)

 • Conferentie van de Medische Sectie “De wil tot verbinden”

2010

 • Herfstcongres “Slapen en Waken, Harmonie en Verstoring”

 • Therapeutische boetseeroefeningen “Omgaan met Weerstand” – Elke Dominik, hoofd school voor therapeutisch beeldhouwen aan het Goetheanum te Dornach (CH)

 • Symposium Therapeuticum van Zonnehuizen Kind en Jeugd - “Is het de toon of de persoon”

2009

 • Herfstcongres “Kanker”

 • Plantenverf – Joke Drost en Ake Haeck, docent en kunstzinnig therapeut

 • Therapeutische boetseeroefeningen “Uit de wereld van Ritme” – Elke Dominik, hoofd school voor therapeutisch beeldhouwen aan het Goetheanum te Dornach (CH)

2008

 • Symposium ”Praktijkonderzoek in de Antroposofische Gezondheidszorg” – Drs. Erik Baars, lector antroposofische gezondheidszorg Hogeschool Leiden

 • Herfstcongres “Ademhalingsklachten”

2007

 • Planetendag “Planeetwerkingen in de beeldende- en muziektherapie”

 • Start vanuit je hart – Patrick Roozemond, coach

 • Conferentie van de Medische Sectie “Het mysterie van de wil”

 • Vormschilderen – Gerard F.H. Maas, kunstzinnig therapeut

2006

 • Angst en angststoornissen – Annejet Rümke, psychiater

 • Vormtekenen en vormschilderen – Margo Gielkens, kunstzinnig therapeut

Foto Irene Tjio

Therapie beeldend

Kunstzinnige therapie is een non-verbale therapie die ervan uitgaat dat het lichaam, psyche en individualiteit een geheel vormt met het IK van een mens.

 

De therapie omvat schilderen, tekenen of boetseren en biedt ondersteuning aan cliënten met verschillende ziekteverschijnselen en levensvragen. Hieraan werk ik door de cliënt gerichte schilder-, teken- of boetseeroefeningen te geven.

 

Lees Meer

De cliënt wordt hierdoor aangezet actief mee te werken aan zijn of haar eigen herstel. Het gaat hierbij niet om het resultaat maar om het proces en wat de cliënt erbij ervaart. Kunstzinnige therapie brengt een bewustwordingproces in gang, waardoor een nieuw levensperspectief zichtbaar wordt.

Deze therapie is voor iedereen die op een bepaald moment geconfronteerd wordt met fysieke of psychische problemen in zijn of haar leven. Fysieke en psychische problemen zijn onderdeel van het leven en de manier waarop wij in het leven staan en ons ermee verbinden. Voor de één is het moeilijker dan voor de ander. Dit kan zich op verschillende manieren uiten b.v. in slecht slapen, angst gevoelens, depressie, eetproblemen. Ook tijdens of na een ziekteperiode en door chronische ziekten als astma, reuma of diabetes, kan het nodig zijn een nieuwe balans te vinden.

In deze tijd kan vermenging van culturen eveneens leiden tot een zoektocht naar de eigen identiteit. Met ondersteuning van kunstzinnige oefeningen is het mogelijk autobiografisch te werken om hierin een beter inzicht te krijgen.

Tekening-Therapie-Beeldend
Kinderen-Therapie-Afbeelding

Voor kinderen

Kinderen kunnen in hun ontwikkeling met psychische of lichamenlijke problemen geconfronteerd worden. Hierbij kan men denken aan een doorstane ziekte, chronische ziekte, niet aanwijsbare vermoeidheid , ontwikkelingsproblemen of onrustig gedrag. Ook kunnen bepaalde belevingen een kind uit evenwicht brengen. Te denken is aan de geboorte van een broertje of zusje, verhuizing e/o een andere school, scheiding of andere, voor het kind, ingrijpende gebeurtenissen.

Lees Meer

Doorgaans maak ik gebruik van verhalen, die aansluiten bij de leeftijd en belevingswereld van het kind. Hiermee werk ik aan een evenwichtige ontwikkeling van het ‘denken, voelen en willen’ ofwel het ‘hoofd, hart en handen’. Door gerichte oefeningen aan te bieden, waar het kind zich in kan herkennen en mee kan verbinden, worden ontwikkeling en groei gestimuleerd.

Door middel van kunstzinnige therapie kan ik ondersteuning bieden aan verschillende disharmonische processen van een kind. Kunstzinnige therapie bij kinderen geeft vaak goede resultaten, zowel op cognitief, sociaal-emotioneel en fysiek gebied. Het wordt door kinderen vaak niet als therapie ervaren omdat een kind beschikt over een natuurlijke creativiteit en nog onbevangen tekent en schildert.

Kunstontmoetingen

Benieuwd naar wat ik voor je kan doen?

Meer informatie over de Sessies

In overleg met de cliënt wordt het aantal sessies bepaald. Dit aantal kan variëren van 7x, 9x of 12x en meer. Eén keer per week vindt er een één à anderhalf uur durende sessie plaats. Eerst vindt er een intakegesprek plaats, daarna maak ik een behandelplan en aan het eind van de sessies volgt een evaluatiegesprek.

Kosten
Aan de intake zijn geen kosten verbonden.
Het tarief voor een sessie bedraagt € 70,–.

Door verschillende zorgverzekeraars worden deze kosten via de aanvullende verzekering vergoed. Informeer hiervoor bij uw verzekeraar.